Lid worden van Sportdorp Stedum

Op dit moment heeft Sportdorp Stedum ruim 130 leden. Dit is natuurlijk een behoorlijk aantal, maar het is onze ambitie om het aantal leden het komende jaar 'aanzienlijk' te verhogen. Het lidmaatschap van Sportdorp Stedum is gratis. Het grote voordeel van het lidmaatschap is dat je tegen gereduceerd tarief (voor zover dit specifiek wordt aangegeven) kunt deelnemen aan activiteiten die de Stichting Sportdorp Stedum initieert, organiseert, faciliteert. Ook wordt je digitaal geinformeerd over alle bijzondere en leuke (sport)activiteiten die gaan plaatsvinden.

Mocht je lid willen worden dan kun je het inschrijfformulier* downloaden, invullen en uitprinten. Je kunt ook een bestuurslid van de stichting hierover aanspreken. Als lid van Sportdorp Stedum ontvang je een SportID (een pasje) als blijk van je lidmaatschap. Het is overigens niet meer noodzakelijk dat je over een uniek emailadres beschikt om lid te kunnen worden. Dus geef je op!

Het bestuur van de Stichting Sportdorp Stedum bestaat uit:

- Wim Zijlema (voorzitter); vertegenwoordiger namens de volleybalvereniging;
- Arend Koenes (secretaris); vertegenwoordiger namens de voetbalvereniging;
- Janneke Aue (penningmeester); vertegenwoordiger namens de tennisvereniging;
- Janna Bathoorn (algemeen lid); vertegenwoordiger namens de ijsvereniging;
- Elizabeth Renkema (algemeen lid); vertegenwoordiger namens de scoutingvereniging.

* Het formulier kan digitaal worden ingevuld. Datum en handtekening na het afdrukken plaatsen.