Wat is Stichting Sportdorp Stedum

De Stichting Sportdorp Stedum heeft tot doel om het sporten (in de breedste zin van het woord) te bevorderen en te stimuleren. De Stichting wordt gevormd door de volgende verenigingen:

1) Volleybalvereniging Internos:
2) Voetbalvereniging Stedum;
3) IJsvereniging Stedum;
4) Scouting De Struners;
5) Tennisvereniging De Bosbaan.

Alle verenigingen hebben een vertegenwoordiger in het bestuur van de Stichting. Zij vormen samen het Stichtingsbestuur. De Stichting Sportdorp Stedum beschikt, mede dankzij een subsidie van het Huis van de Sport Groningen, over financiele middelen om bestaande, nieuwe en vernieuwende sportinitiatieven te ondersteunen.

Er kan een bijdrage van Stichting Sportdorp Stedum worden verkregen op basis van een gespecificeerde aanvragen. Hierin moet de (sport)activiteit nader worden omschreven en dient een (globale) begroting te worden gevoegd. Op basis hiervan neemt het Stichtingsbestuur een besluit om al dan niet over te gaan tot (mede)financiering.

Sinds de officiele oprichting van de Stichting zijn er diverse initiatieven gefaciliteerd, (mede) gefinancierd en georganiseerd. Voorbeelden hiervan zijn o.a. de organisatie van de looptraining ter voorbereiding van de Stemer Omloop 2011 en 2012, de organisatie van Blacklight Volleybal, een bijdrage aan Blij dat ik Glij, de organisatie van Streetdance (bijzonder succesvol) en financiele bijdragen aan het schaatsen in Kardinge, het familiezwemmen in de Beemden en de oprichting van Wielervereniging Oet Steem.